Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2013

mloda
Kiedy zmieniasz sposób patrzenia na rzeczywistość,
rzeczywistość ulega zmianie.
— Wayne Dyer
Reposted fromkonwalia konwalia viaaconcagua aconcagua

March 01 2013

mloda
0602 5f21 390
Reposted fromproof proof viaintryga intryga
mloda
7245 c2a9 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viaintryga intryga
mloda
4496 f0fd 390
Reposted fromretaliate retaliate
mloda
mloda
9353 b712 390

February 22 2013

mloda

February 17 2013

mloda

przyszedł ten moment, w którym nasze "ideały" należy wyjebać do kosza z napisem - nieaktualne. 

February 14 2013

mloda
Moscow Metro
Reposted fromRussia Russia viaphenylethylamine phenylethylamine

February 07 2013

mloda
4481 403d 390
Reposted fromSantigold Santigold viavanityhooker vanityhooker
mloda
Reposted frompowerpill powerpill viasalami salami
mloda
2748 febb 390
Reposted fromfantom fantom
9502 3af8 390

suit up!

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viatress tress
mloda
9589 b0d9 390
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
4661 047e 390
Reposted fromjustadream justadream viatress tress
mloda
7550 3bed 390
Reposted fromriverflowsinyou riverflowsinyou viatress tress
mloda
Reposted frommrs-cold mrs-cold viatress tress
mloda
4211 54b7 390
Reposted fromraija raija viatress tress
mloda
7168 79da 390
Nie przy­tula się człowieka bez powodu. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
mloda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl